VÄTE Trafik AB är terminaloperatör på Stockholm Årsta kombiterminal
 

På kombiterminalen erbjuder vi lyft av intermodala lastbärare som tank, container, trailer och växelflak 

Vi erbjuder växling- och terminaltjänster till persontrafik

Vi växlar och iordningsställer godståg i hamnar, terminaler och på godsbangårdar

Välkommen till VÄTE Rail, Trafik och Teknik AB.


Vi erbjuder konsulthjälp till företag i järnvägsbranschen, exempelvis inom produktion, effektivitet och affärsutveckling. Ni kan anlita oss som serviceleverantör av depåtjänster för järnvägsföretag och leverantör av utrustning till företag inom järnvägsbranschen. 
Vi levererar kvalitet och kostnadseffektiva lösningar till konkurrenskraftiga priser.


Företagets personal och ledning har hög kompetens och lång erfarenhet från respektive arbetsområde. Företaget har mer än 140 års samlad järnvägskompetens.

VÄTE-företagen arbetar efter målen för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001. Arbete samt revidering för förnyade certifikat är pågående.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Läs mer »