Vi växlar och iordningsställer godståg på Stockholm Årsta kombiterminal.

Vi erbjuder växling- och terminaltjänster till persontrafiken.
 

Vi växlar och iordningställer godståg i hamnar och på godsbangårdar.
 

VÄTE Teknik bedriver försäljning av sugtömningspumpar till fritidsbåtar.

Välkommen till VÄTE Consulting, Trafik och Teknik AB.


Vi erbjuder konsulthjälp till företag i järnvägsbranschen, exempelvis inom produktion, effektivitet och affärsutveckling. Ni kan anlita oss som serviceleverantör av depåtjänster för järnvägsföretag och leverantör av utrustning till företag inom järnvägsbranschen. 
Vi levererar kvalitet och kostnadseffektiva lösningar till konkurrenskraftiga priser.


Företagets personal och ledning har hög kompetens och lång erfarenhet från respektive arbetsområde. Företaget har mer än 140 års samlad järnvägskompetens.

VÄTE-företagen är certifierade för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Läs mer »